Bankgegevens voor automatische incasso

* Ondergetekende verleent hierbij toestemming met behoud van het recht tot wederopzegging tot het verwerken van mijn persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR). Hierbij geef ik ook toestemming om mijn gegevens te gebruiken voor alle doeleinden binnen de onderdelen van / aan IGMG e.V. (Milli Görüs) gerelateerde organisaties. Hierbij verleen ik ook met behoud van bevoegdheid tot wederopzegging machtiging tot automatische incasso van bovengenoemde maandelijks donatie van mijn bankrekening. Privacy verklaring kunt u vinden in de hier naast aangegeven link : www.milligorus.nl/privacy-statement.

* Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Milli Görüş Kuzey Hollanda om per Automatische Incasso een bedrag van uw rekening af te schrijven en indien gekozen voor een herhaalbedrag om bedragen van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Milli Görüş Kuzey Hollanda.Als u het niet eens bent met deze afschrijving, kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.