Laatste drie bestuursfuncties binnen Milli Görüş

Bankgegevens voor automatische incasso

* Ondergetekende verleent hierbij toestemming met behoud van het recht tot wederopzegging tot het verwerken van mijn persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR). Hierbij geef ik ook toestemming om mijn gegevens te gebruiken voor alle doeleinden binnen de onderdelen van / aan IGMG e.V. (Milli Görüs) gerelateerde organisaties. Hierbij verleen ik ook met behoud van bevoegdheid tot wederopzegging machtiging tot automatische incasso van bovengenoemde maandelijks donatie van mijn bankrekening. Privacy verklaring kunt u vinden in de hier naast aangegeven link : www.milligorus.nl/privacy-statement.